Send message

Kund information:

Meddelande:

Samtycke till behandling av personuppgifter

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Återkallandet av samtycket kommer dock inte att påverka lagligheten av behandling som grundat sig på samtycket, innan detta återkallas.

Samtycker du till behandling av dina personuppgifter (i form av din elektroniska adress, för- och efternamn och telefonnummer) av Marmite sp. z o.o. med säte i Zakrzewo (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS-nummer 0000581685, nedan kallat: “Marmite”) för marknadsföringsändamål hos Marmite (t.ex. skicka kommersiella meddelanden, skicka nyhetsbrev, skicka inbjudningar till mässor, skicka julkort)?

Samtycke till att skicka kommersiella meddelanden på elektronisk väg

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Samtycker du till att ta emot kommersiella meddelanden elektroniskt från Marmite sp. z o.o. med säte Zakrzewo (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS-nummer 0000581685) till den elektroniska adress du har angett enligt de bestämmelser som gäller för tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg?

Samtycke till användning av teleterminalutrustning

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Samtycker du till användning av teleterminalutrustning (t.ex. dator, telefon) för direkt marknadsföring av Marmite sp. z o.o. med säte i Zakrzewo (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS-nummer 0000581685) enligt telekommunikationslagen eller andra relevanta bestämmelser?

Sending...

Garanti

§ 1. Allmänna garantivillkor

 1. MARMITE Sp. z o.o. (bolag med begränsad ansvarighet) med säte i Zakrzewo, ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, registrerat i företagsregistret inom det nationella domstolsregistret (Krajowy Rejestr Sądowy) som förs av tingsrätten Poznań – Nowe Miasto och Wilda i Poznań, näringslivsavdelningen VIII för det nationella domstolsregistret med KRS-nummer (nummer i nationella domstolsregistret) 0000581685, som tillverkar tvättställ, duschkar och badkar i mineralkomposit (nedan kallad ”Produkterna” eller ”Produkten”) är Garanten.
 2. Garantin gäller endast när kunden av Marmite, som entreprenör, har köpt Produkten direkt från Garanten (”Kunden”). Garantens föregående skriftliga medgivande krävs för att överföra Kundens rättigheter och skyldigheter till tredje part.
 3. Den beviljade garantin bekräftar att Produkten inte har några fysiska fel som kunde uppstå under tillverkningen av Produkterna eller som är resultat av användning av olämpliga material för Produkternas tillverkning, vilket skulle göra att Produkten inte är lämplig för avsedd användning. I synnerhet ansvarar Garanten inte för Produktens fel som uppstod till följd av: (i) en mekanisk skada på Produkten som uppstod efter att den överlämnats till Kunden och (ii) ett naturligt slitage av Produkterna, inklusive repor på ytan orsakade under användningen av Produkten.
 4. Garantens ansvar omfattas av § 1 punkt 3 i föreliggande avtal. Enligt denna Garanti ansvarar inte Garanten för skador som uppstår till följd av Produktens fel (dvs Kundens materiella skador orsakade av den felaktiga Produkten).
 5. Garantin är giltig under förutsättning att:
  1. Produkten kommer att monteras i enlighet med Garantens anvisningar i instruktionsboken och i enlighet med gällande konstruktionsregler, såväl som enligt relevanta harmoniserade standarder,
  2. kommer Produkten att användas i enlighet med sitt avsedda ändamål.
  3. Produkten kommer att användas i enlighet med Garantens anvisningar i instruktionsboken som finns på webbplatsen: https://site.marmite.mda.pl/pl/wspolpraca/pliki-do-pobrania/.

§ 2. Garantins period och omfattning

 1. Garantiperioden beror på vilken typ av gelbeläggning som Garanter använder vid tillverkning av Produkterna och är:
  1. 5 år räknat från datum då Produkten överlämnades till Kunden – för en produkt med standard gelbeläggning och Top Solid eller Top Granit-beläggningar;
  2. 10 år räknat från datum då Produkten överlämnades till Kunden – för en produkt med Evermite-gelbeläggning.
 2. Garantin gäller inom europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).

§ 3. Borttagning av Produkternas fel

 1. Ett detaljerat förfarande för hantering av reklamationen finns på: https://site.marmite.mda.pl/pl/wspolpraca/pliki-do-pobrania/
 2. Inom 14 arbetsdagar räknat från datum då Kunden framställde en korrekt reklamation, bör Garanten bedöma den och informera Kunden om den var godkänd eller nekad.
 3. Om reklamationen godkänns åtar sig Garanten eller den enhet som anges av honom att ta bort fel inom 14 dagar räknat från datum då Kunden informeras om godkännandet av reklamationen eller från datum för slut av den tidsperiod som anges för att informera Kunden om hantering av reklamationen. I händelse av tvist, om expertens utlåtande bekräftar Kundens ställning, åtar sig Garanten eller den enhet som anges av honom att ta bort fel i den produkt som reklamerades inom 14 dagar räknat från datum då Garanten mottog expertens utlåtande.
 4. Produktfel kan tas bort på följande sätt:
  1. leverans av en ny Produkt till Kunden på Garantens bekostnad; eller
  2. reparation av den felaktiga produkten på Garantens bekostnad; eller
  3. zåterbetalning av inköpskostnaden till Kunden på Garantens bekostnad.
   Valet av hur man tar bort Produktfel ligger endast i Garantens ansvar.
 5. Garanten ska inte bära kostnaderna för mottagande, leverans och återvinning av den Produkt som reklameras, såvida inte den Produkten levererades till honom på hans begäran under reklamationsförfarande och reklamationen godkändes av honom.

§4. Slutbestämmelser

 1. I alla frågor som inte regleras i detta dokument gäller de relevanta bestämmelserna i den polska civillagen.
 2. Alla tvister mellan Garanten och Kunden kommer att avgöras av en allmän domstol i Polen passande till Garantens säte.
0

Antal produkter tillagda i Anteckningar: (0).

Gå till Anteckningar Radera produkter