Send message

Kund information:

Meddelande:

Samtycke till behandling av personuppgifter

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Återkallandet av samtycket kommer dock inte att påverka lagligheten av behandling som grundat sig på samtycket, innan detta återkallas.

Samtycker du till behandling av dina personuppgifter (i form av din elektroniska adress, för- och efternamn och telefonnummer) av Marmite sp. z o.o. med säte i Zakrzewo (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS-nummer 0000581685, nedan kallat: “Marmite”) för marknadsföringsändamål hos Marmite (t.ex. skicka kommersiella meddelanden, skicka nyhetsbrev, skicka inbjudningar till mässor, skicka julkort)?

Samtycke till att skicka kommersiella meddelanden på elektronisk väg

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Samtycker du till att ta emot kommersiella meddelanden elektroniskt från Marmite sp. z o.o. med säte Zakrzewo (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS-nummer 0000581685) till den elektroniska adress du har angett enligt de bestämmelser som gäller för tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg?

Samtycke till användning av teleterminalutrustning

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Samtycker du till användning av teleterminalutrustning (t.ex. dator, telefon) för direkt marknadsföring av Marmite sp. z o.o. med säte i Zakrzewo (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS-nummer 0000581685) enligt telekommunikationslagen eller andra relevanta bestämmelser?

Sending...

Vision Mission Värderingar

Vision

Vi är FÖRSTAHANDSVAL och en LÅNGSIKTIG PARTNER inom segmentet för produkter av mineralkomposit inom B2B-sektorn.

Mission

Vi levererar DE BÄSTA PRODUKTERNA och STÖD för att säkerställa kommersiell framgång för våra kunder genom kontinuerlig förbättring i varje aspekt av vår verksamhet.

Värderingar

Kundorientering

Vi gör allt med kunden i fokus. 
Varje medarbetare påverkar kundnöjdheten.

Lagarbete

Vi fokuserar på att bygga ett professionellt team med hög kompetens som tillsammans uppnår företagets mål.

Mångfald

Vår styrka bygger på mångfald i vårt team, våra produkter och våra kunder.

Kontinuerlig förbättring

Leder oss till innovativa lösningar. Vi tänker ständigt på vad som kan göras bättre, snabbare och smidigare.

Hållbar utveckling

Vi är miljömedvetna. Vår verksamhet är miljömässigt och socialt ansvarsfull.

Respekt

Vi respekterar människor, miljö och lagstiftning. Vi skapar en vänlig och trygg arbetsmiljö. Alla våra produkter uppfyller de standarder som gäller på alla marknader.

Vision

Vi är FÖRSTAHANDSVAL och en LÅNGSIKTIG PARTNER inom segmentet för produkter av mineralkomposit inom B2B-sektorn.

Mission

Vi levererar DE BÄSTA PRODUKTERNA och STÖD för att säkerställa kommersiell framgång för våra kunder genom kontinuerlig förbättring i varje aspekt av vår verksamhet.

Värderingar

  • Kundorientering
  • Lagarbete
  • Mångfald
  • Kontinuerlig förbättring
  • Hållbar utveckling
  • Respekt

Kontakta oss

Har du några andra frågor? Du kan ta oss på:

0

Antal produkter tillagda i Anteckningar: (0).

Gå till Anteckningar Radera produkter