Send message

Kund information:

Meddelande:

Samtycke till behandling av personuppgifter

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Återkallandet av samtycket kommer dock inte att påverka lagligheten av behandling som grundat sig på samtycket, innan detta återkallas.

Samtycker du till behandling av dina personuppgifter (i form av din elektroniska adress, för- och efternamn och telefonnummer) av Marmite sp. z o.o. med säte i Zakrzewo (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS-nummer 0000581685, nedan kallat: “Marmite”) för marknadsföringsändamål hos Marmite (t.ex. skicka kommersiella meddelanden, skicka nyhetsbrev, skicka inbjudningar till mässor, skicka julkort)?

Samtycke till att skicka kommersiella meddelanden på elektronisk väg

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Samtycker du till att ta emot kommersiella meddelanden elektroniskt från Marmite sp. z o.o. med säte Zakrzewo (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS-nummer 0000581685) till den elektroniska adress du har angett enligt de bestämmelser som gäller för tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg?

Samtycke till användning av teleterminalutrustning

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Samtycker du till användning av teleterminalutrustning (t.ex. dator, telefon) för direkt marknadsföring av Marmite sp. z o.o. med säte i Zakrzewo (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS-nummer 0000581685) enligt telekommunikationslagen eller andra relevanta bestämmelser?

Sending...

Policy för Kvalitet

Våra certifikat

Marmite är en av de största tillverkarna av produkter i mineralkomposit. För våra kunder vill vi tillverka produkter i en kvalitet som uppfyller deras förväntningar och hela tiden introducera nya produkter för dem.

ISO 28000

Definierar kraven för effektiv säkerhetshantering av leveranskedjan, och som i synnerhet fokuserar på att minimera risken för händelser relaterade till säkerhet av transporterade varor.

ISO 9001

Den internationella ledningssystemstandard för kvalitet, som garanterar företagets fokus på att identifiera kundernas behov och förse dem med produkter som uppfyller deras förväntningar.

ISO 14001

Säkerställer att företaget strävar efter en kontinuerlig förbättring av miljöeffektivitet genom en mer rationell användning av resurser och minskning av avfall.

Policy för Kvalitet, Miljö och Säkerhet i Leveranskedjan

Vårt mål är att bygga ett starkt Marmite-varumärke och vara den leverantör som föredras av Kunderna och att bli den obestridda ledaren inom olika distributionskanaler genom att tillhandahålla moderna, innovativa och miljövänliga lösningar inom tillverkning av tvättställ, duschkar och badkar i mineralkomposit. Våra aktiviteter fokuserar på att säkerställa kontinuitet och säkerhet i leveranskedjan.

För att uppnå ovanstående strävar vi efter att:

identifiera kundernas behov och leverera produkter i enlighet med deras förväntningar,
en transparens av aktiviteter och en öppen samt effektiv kommunikation inom och utanför företaget,
en omgående leverans av produkter av den erforderliga kvaliteten som tillverkades med hjälp av material och råmaterial som uppfyller interna och externa krav,
säkerställa kontinuerlig förbättring och utnyttja de anställdas potential
ständigt höja de anställdas kvalitetsmedvetenhet inom kvalitet, miljöansvar och påverkan på leveranskedjan,
en hantering av infrastruktur genom att implementera lösningar som syftar till att minimera negativ påverkan av skadliga faktorer på miljön,
en omsorg om miljön genom att förbättra processernas energieffektivitet och en förnuftig användning av naturresurser,
designa produkter vilket kommer att minimera deras negativa påverkan på miljön under tillverkningsskedet, användning och avfallshantering,
minska avfallsproduktionen och återvinning,
en efterlevnad av lagkrav för produkter, miljö och säkerhet,
en effektiv risk- och möjlighetshantering i våra processer,
kontinuerligt identifiera, utvärdera och bestämma sätt att hantera risker relaterade till leveranskedjan,
en full beredskap och reaktion i händelse av fel och återställande av säkerheten i leveranskedjan,
en förbättring av säkerheten i leveranskedjan genom att genomföra säkerhetsprogram.
Vi deklarerar också att tillhandahålla resurser för kontinuerlig förbättring och utveckling av Hanteringssystem för Kvalitets, Miljö och Säkerhet i Leveranskedjan i enlighet med kraven i ISO 9001:2015, 14001:2015 och 28000:2007 och i linje med företagets utveckling. Vi ser till att varje anställd känner till, förstår och fullföljer de ändamål och uppgifter som följer föreliggande policy och det antagna Hanteringssystem för Kvalitets, Miljö och Säkerhet i Leveranskedjan.
Utgåva 8, 14.08.2020
0

Antal produkter tillagda i Anteckningar: (0).

Gå till Anteckningar Radera produkter