Send message

Informacje o kliencie:

Temat wiadomości

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że udzielona przez Ciebie zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w postaci Twojego adresu elektronicznego, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu) przez Marmite sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS 0000581685, dalej: „Marmite”), w celach marketingowych Marmite (np. przesyłanie informacji handlowej, przesyłanie newslettera, przesyłanie zaproszeń na targi, przesyłanie życzeń świątecznych)?

Zgoda na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną

Informujemy, że udzielona przez Ciebie zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta.

Czy zgadzasz się na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Marmite sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS 0000581685) na wskazany przez Ciebie adres elektroniczny na podstawie właściwych przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną?

Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

Informujemy, że udzielona przez Ciebie zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta.

Czy zgadzasz się na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputera, telefonu) w celu realizacji marketingu bezpośredniego przez Marmite sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS 0000581685) na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne lub innych właściwych przepisów?

Wysyłanie...

Polityka jakości

Nasze certyfikaty

Marmite należy do największych producentów wyrobów z kompozytu mineralnego. Dla naszych klientów chcemy produkować wyroby w jakości spełniającej ich oczekiwania oraz w sposób ciągły wdrażać dla nich nowe produkty.

ISO 28000

Definiuje wymagania sprawnego zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, który w szczególności koncentruje się na minimalizowaniu ryzyka zdarzeń związanych z bezpieczeństwem przewożonych towarów

ISO 9001

Międzynarodowy standard systemu zarządzania jakością, który gwarantuje koncentrację firmy na rozpoznawaniu potrzeb klientów i dostarczanie im produktów spełniających ich oczekiwania.

ISO 14001

Zapewnia, że firma dąży do ciągłej poprawy efektywności środowiskowej poprzez bardziej wydajne wykorzystanie zasobów i redukcję odpadów.

Polityka Jakości, Środowiskowa i Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw

Naszym celem jest zbudowanie silnej marki Marmite jako preferowanego przez Klientów dostawcy biznesowego i zdobycie pozycji niekwestionowanego lidera w różnych kanałach dystrybucji dostarczając nowoczesne, innowacyjne i przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie umywalek, brodzików i wanien z kompozytu mineralnego. Nasze działania ukierunkowane są na zapewnienie ciągłości oraz bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.

Aby osiągnąć powyższe w naszej działalności dążymy do:

identyfikacji potrzeb Klientów i dostarczanie wyrobów zgodnych z ich oczekiwaniami,
transparentności działań i otwartej oraz sprawnej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy,
terminowej dostawy wyrobów o wymaganej jakości wyprodukowanych przy użyciu materiałów i surowców spełniających wewnętrzne i zewnętrzne wymagania,
zapewnienia stałego doskonalenia i wykorzystania potencjału pracowników,
stałego podnoszenia świadomości jakościowej pracowników w zakresie jakości, odpowiedzialności środowiskowej oraz wpływu na łańcuch dostaw,
zarządzania infrastrukturą poprzez wprowadzenie rozwiązań mających na celu minimalizowanie negatywnego wpływu czynników szkodliwych na środowisko,
troski o środowisko poprzez poprawienie efektywności energetycznej procesów oraz rozsądne wykorzystanie zasobów naturalnych,
projektowania wyrobów, które pozwoli zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko podczas produkcji, użytkowania i utylizacji,
zmniejszania produkcji odpadów oraz poddawanie ich recyklingowi,
zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi wyrobów, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa,
efektywnego zarządzania ryzykami i szansami w naszych procesach,
ciągłej identyfikacji, oceny i określania sposobów postępowania z ryzykami związanymi z łańcuchem dostaw,
pełnej gotowości i reagowania na awarie oraz przywrócenie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw,
poprawy bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw poprzez realizację programów bezpieczeństwa.
Deklarujemy również zapewnienie zasobów do ciągłego doskonalenia i rozwoju Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw zgodnie z wymogami norm ISO 9001:2015, 14001:2015 i 28000:2007 oraz zgodnie z rozwojem Firmy. Zapewniamy, że każdy pracownik będzie znał, rozumiał i realizował cele i zadania wynikające z niniejszej polityki oraz przyjętego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw.
Wydanie 8, 14.08.2020
0

Liczba produktów dodanych do Notatnika: (0).

Przejdź do notatnika Usuń produkty