Send message

Kund information:

Meddelande:

Samtycke till behandling av personuppgifter

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Återkallandet av samtycket kommer dock inte att påverka lagligheten av behandling som grundat sig på samtycket, innan detta återkallas.

Samtycker du till behandling av dina personuppgifter (i form av din elektroniska adress, för- och efternamn och telefonnummer) av Marmite sp. z o.o. med säte i Zakrzewo (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS-nummer 0000581685, nedan kallat: “Marmite”) för marknadsföringsändamål hos Marmite (t.ex. skicka kommersiella meddelanden, skicka nyhetsbrev, skicka inbjudningar till mässor, skicka julkort)?

Samtycke till att skicka kommersiella meddelanden på elektronisk väg

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Samtycker du till att ta emot kommersiella meddelanden elektroniskt från Marmite sp. z o.o. med säte Zakrzewo (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS-nummer 0000581685) till den elektroniska adress du har angett enligt de bestämmelser som gäller för tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg?

Samtycke till användning av teleterminalutrustning

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Samtycker du till användning av teleterminalutrustning (t.ex. dator, telefon) för direkt marknadsföring av Marmite sp. z o.o. med säte i Zakrzewo (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS-nummer 0000581685) enligt telekommunikationslagen eller andra relevanta bestämmelser?

Sending...

Laboratoriet

Marmite-produkter uppfyller alla normala krav och säkerhetsregler som krävs på badrumsmarknaden.

Vi har vårt eget interna laboratorium och tack vare den kan vi garantera hög kvalitet på produkter och utveckla ytterligare innovationer.

Beständighet mot kemiska och fläckbildande ämnen

Den europeiska standarden kräver beständighet mot syror, alkalier, alkoholer, salter, blekmedel och fläckbildande ämnen.

Verktyget: Glansmätare

Färg (delta)

Ju högre parametrar, desto större variation i färger finns i produkten.

Verktyget: Spektrofotometer

Motstånd mot repor

Ett provutförande av repor på produkten med hjälp av ett verktyg med en tryckkraft från 1,0 N till 10,0 N.

Verktyget: Sklerometer

Fläckborttagning

En förorening av produkten på så sätt att olika typer av fläckar uppstår och sedan - ett försök att ta bort dem. Ett nödvändigt villkor är att fullständigt ta bort alla spår av smuts.

Verktyget för steg I: en svamp med vatten.

Verktyget för steg II: en svamp med rengöringsmedel (aluminiumoxid)

Vattenavlopp

Prov med blått färgat vatten. Allt vatten ska rinna ut ur tvättstället - förutom droppar som hålls av vätskans ytspänning.

Beständighet mot statisk eller dynamisk belastning

Duschkaret belastas på tre kritiska punkter med en aktuator med ett tryck på 150 kg.

Glansmätning

Fastställande av en ytas glansnivå. Verktyg: glansmätare.

Verktyget: glansmätare

Motstånd mot temperaturförändringar

Fyllning av badkaret med vatten av temperaturen 75°C, och sedan - vattenspolning efter 10 minuter och fyllning av den med vatten av temperaturen 12°C. Denna cykel upprepas 100 gånger.

Materialprovning

Alla inkommande råvarupartier kontrolleras i vårt laboratorium.

Reparationsmöjlighet

Fyllning av en repa/ett litet hål med en Marmite gelcoat reparationssats.

Motstånd mot slag

Att släppa en 255 g metallkula från en höjd av 50 cm och 100 cm.

0

Antal produkter tillagda i Anteckningar: (0).

Gå till Anteckningar Radera produkter