Send message

Kund information:

Meddelande:

Samtycke till behandling av personuppgifter

We process your personal data submitted through this form to process your message, manage your inquiry or process your reported claim. Please find more information including your rights in our privacy policy.

Samtycke för kommersiell information via e-post

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter, särskilt din e-postadress, i syfte att skicka dig vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden genom att avregistrera dig från listan via länken i nyhetsbrevet eller genom att skicka oss ett informellt meddelande. Vänligen hitta mer information, inklusive dina rättigheter, i vår integritetspolicy.

Samtycke för kommersiell information via telefon

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar via detta formulär för att behandla ditt meddelande, hantera din förfrågan eller behandla din rapporterade reklamation. Vänligen hitta mer information, inklusive dina rättigheter, i vårintegritetspolicy.

Sending...

MARMITES SENASTE UTVECKLING PÅ MILJÖOMRÅDET

tis, 12/03/2024

Vi är glada att kunna dela med oss av tre nyligen uppnådda resultat som bekräftar vårt engagemang för miljöutveckling och öppenhet: Miljövarudeklarationen (EPD) som ger insikt i våra produkters miljöpåverkan, mottagande av SCS Recycling Content Certification för Marmite-duschkar och vårt medlemskap i Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, den polska föreningen för ekologiskt byggande, en organisation som arbetar för en mer hållbar miljö inom bygge.

MILJÖVARUDEKLARATIONEN EPD

 

 

 

För att våra kunder ska kunna bedöma våra produkter med avseende på verifierad miljövänlighet har vi åtagit oss att vara transparenta i detta avseende. Tack vare Miljövarudeklarationen (EPD) kommunicerar vi öppet miljöbalansen för våra produkter. Det är en internationellt erkänd och accepterad miljömärkning (typ III) i enlighet med ISO 14025. Dokumentet beskriver i standardiserad detalj en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel (LCA): från anskaffning av material, genom produktionsfasen, transport, montering, användning, till bortskaffande och återvinning. Den anger mängden råmaterial som utvinns, produktionsprocessens energiintensitet, vattenförbrukning och avfallsgenerering.

CERTIFIERING AV ÅTERVUNNET INNEHÅLL I DUSCHKAREN

 

 

 

 

 

 

Marmite har fått en internationellt erkänd certifiering för uppfyllande av kravet för den minimala mängden återvunnet material i sina duschkar (en- och tvåformade)*. SCS Recycled Content Certification utvärderar produkter som tillverkats av material som återvunnits från avfall före eller efter konsumtion. Certifieringen mäter andelen återvunnet innehåll för att kunna ge en korrekt information vid försäljning. Våra duschkar uppfyller SCS standard för mängden V-70-återvunnet innehåll i produktens material, med en minimigräns på 17% polyester och glas från återvinning efter konsumtion.

*Certifikatet gäller för alla duschkar som tillverkas av Marmite på linjerna SL1 och SL2.

EN MEDLEM AV POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO (POLISH GREEN BUILDING COUNCIL)

 

 

 

Marmite är medlem i den polska föreningen för ekologiskt byggande PLGBC. Tillsammans med PLGBC strävar vi efter att omvandla byggbranschen till en mer hållbar industri, som möter klimatutmaningarna och värnar om vår planet. PLGBC är en del av World Green Building Councils globala initiativ, som för samman organisationer från hela världen som arbetar för en mer hållbar byggd miljö. Vårt engagemang är vårt svar på omsorg om vår gemensamma framtid.

Maybe You’ll be interested in:
Se alla nyheterna

ons, 15/11/2023

WE CARE FOR PEOPLE AND THE ENVIRONMENT. TRUST IS THE FOUNDATION.

Se mer

ons, 15/11/2023

DESIGN IS A QUEST AND PLAYFULNESS. INNOVATION AMUSES US.

Se mer

Antal produkter tillagda i Anteckningar: (0).

Gå till Anteckningar Radera produkter